Styrelse

Bolagsstyrning

Investerarinformation | Finansiell information | Pressmeddelanden | Aktien | Bolagsstyrning | IPO

Bolagsstämma | Styrelse | Koncernledning | Revisor

Styrelse

styrelsen-2021.jpg

Henrik, Johanna, Michaela och Serge

Henrik Wenckert

Styrelsens ordförande. Henrik är utbilad jurist vid Lunds universitet. Henrik Wenckert har tidigare erfarenhet som advokat och partner på Advokatfirman Vinge och är idag partner på Wigge & Partners Advokat KB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning.
Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald 2021

Innehav: 2 505 aktier genom 20 procent ägande av Umesto Ventures.

Johanna Björklund

Med en doktorsexamen i datavetenskap delar Johanna sin tid mellan forskning vid Umeå Universitet och teknikchefsrollen på Codemill. Johanna brinner för samarbeten med forskarvärlden och har engagerat Codemill i flera lyckade samarbetsprojekt.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning.
Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald 2011

Innehav: 2 255 000 aktier genom Old Mother Holding AB.

Michaela Gertz

Michaela har en magisterexamen i nationalekonomi, Uppsala universitet. Michaela har lång erfarenhet av börsbolag, kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Hon har tidigare haft tjänster som CFO & Investors Relations Manager på PledPharma AB, Head of Investor Relations & Financing på Accelerator Nordic AB och CFO på Immunicum AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald 2021

Innehav: 5 650 aktier.

Serge Lachapelle

Serge började sin datavetenskapliga utbildning vid Ecole Polytechnique de Montréal i Kanada. Han fortsatte sedan vid Luleå Tekniska Universitet, där han hann påbörja sin doktorandutbildning innan han gick vidare och startade upp Marratech AB. Idag arbetar han som Director of Product Management hos Google, i Stockholm.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald 2020

Innehav: 76 300 köpoptioner som ger rätt att förvärva 76 300 aktier i Bolaget genom Lachapelle Consulting AB.