Revisor

Bolagsstyrning

Investerarinformation | Finansiell information | Pressmeddelanden | Aktien | Bolagsstyrning | IPO

Bolagsstämma | Styrelse | Koncernledning | Revisor

Revisor

Lars-liten.jpg

Årsstämman väljer årligen en eller två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens samt VD:s förvaltning.

Vid senaste årsstämman valdes PricewaterhouseCoopers AB med Lars Ekman som huvudansvarig revisor.