Koncernledning

Bolagsstyrning

Investerarinformation | Finansiell information | Pressmeddelanden | Aktien | Bolagsstyrning | IPO

Bolagsstämma | Styrelse | Koncernledning | Revisor

Koncernledning

ledningen-2021.jpg

Rickard, Karin, Patrik och Johanna

Rickard Lönneborg, VD

Med en civilingenjörsexamen inom datavetenskap från Umeå Universitet och erfarenhet som utvecklare från ITS vid samma universitet var Rickard med och grundade Codemill 2007.

Tillträdde 2008

Innehav: 2 680 000 aktier genom Grindcode Holding AB.

Karin Bergner, CFO

Utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering. Hon tog sin examen vid Umeå Universitet 2005 och har sedan arbetat bland annat för SCA och Algoryx.

Tillträdde 2020

Innehav: -

Patrik Jonsson, Vice VD

Patrik har en magisterexamen i datavetenskap från Umeå Universitet och har tidigare arbetat för bland annat Ericsson Erisoft och senare Tieto.

Tillträdde 2020

Innehav: -

Johanna Björklund, CTO

Med en doktorsexamen i datavetenskap delar Johanna sin tid mellan forskning vid Umeå Universitet och teknikchefsrollen på Codemill. Johanna brinner för samarbeten med forskarvärlden och har engagerat Codemill i flera lyckade samarbetsprojekt.

Tillträdde 2018

Innehav: 2 255 000 aktier genom Old Mother Holding AB.