Bolagsstyrning

Investerarinformation | Finansiell information | Pressmeddelanden | Aktien | Bolagsstyrning | IPO

Bolagsstämma | Styrelse | Koncernledning | Revisor

Bolagsordning

Senaste bolagsordningen antogs 2019-11-25. Den finns i sin helhet som PDF här.

Bolagsstämma

Senaste årsstämman hölls 2021-05-05. Läs mer om Bolagsstämma.

Styrelse

Styrelsen består av Henrik Wenckert, Johanna Björklund, Michaela Gertz och Serge Lachapelle. Läs mer om Styrelse.

Koncernledning

Koncernledningen består av Rickard Lönneborg, Karin Bergner, Patrik Jonsson och Johanna Björklund. Läs mer om Koncernledning.

Revisor

Lars Ekman är huvudansvarig revisor. Läs mer om Revisor.