Om aktien

Investerarinformation | Finansiell information | Pressmeddelanden | Aktien | Bolagsstyrning | IPO

Om aktien

Codemills aktie är från och med 2021-06-18 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (ticker) CDMIL.

ISIN kod SE0013914819

Största aktieägarna

per 2021-06-30

Antal aktier Andel
Grindcode Holding AB 2 680 000 24,2%
Umesto Ventures AB 2 505 000 22,6%
Old Mother Holding AB 2 255 000 20,3%
Cantemo Holding 612 146 5,5%
Färna Invest AB 395 481 3,6%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 314 984 2,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 281 117 2,5%
Six Sis AG 263 158 2,4%
Akilakonsulting AB 225 989 2,0%
Övriga (447 st) 1 560 708 14,1%
Summa 11 093 583 100%