Om aktien

Investerarinformation | Finansiell information | Pressmeddelanden | Aktien | Bolagsstyrning | IPO

Om aktien

Codemills aktie är från och med 2021-06-18 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (ticker) CDMIL.

ISIN kod SE0013914819

Största aktieägarna

per 2021-09-30

Antal aktier Andel
Grindcode Holding AB 2 680 000 19,7%
Umesto Ventures AB 2 505 000 18,4%
Old Mother Holding AB 2 255 000 16,6%
Cantemo Holding 612 146 4,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 402 568 3,0%
Färna Invest 395 481 2,9%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 285 808 2,1%
John Fällström 285 771 2,1%
Six Sis AG 263 158 1,9%
Biljon AB 255 801 1,9%
Övriga (1 763 st) 3 680 920 27,0%
Summa 13 621 653 100%