Om aktien

Investerarinformation | Finansiell information | Pressmeddelanden | Aktien | Bolagsstyrning | IPO

Om aktien

Codemills aktie är från och med 2021-06-18 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (ticker) CDMIL.

ISIN kod SE0013914819

Största aktieägarna

per 2021-06-03

Antal aktier Andel
Grindcode Holding AB 2 680 000 25,6%
Umesto Ventures AB 2 505 000 23,9%
Old Mother Holding AB 2 255 000 21,5%
Färna Invest AB 395 481 3,8%
Akilakonsulting AB 225 989 2,2%
NC Management AB 190 000 1,8%
Gunvald Berger 169 494 1,6%
Skogsslingan SEX AB 169 494 1,6%
Biljon AB 169 492 1,6%
Övriga (55 st) 1 721 487 16,4%
Summa 10 481 437 100%