Investerarinformation

Investerarinformation | Finansiell information | Pressmeddelanden | Aktien | Bolagsstyrning | IPO

Kontaktperson

Kontaktperson för investerarrelationer är:

Rickard Lönneborg, VD

Telefon: +46 73 038 74 43

E-post: rickard.lonneborg@codemill.se

Finansiell kalender

2021-05-28 - Delårsrapport jan-mars 2021

2021-08-26 - Delårsrapport jan-juni 2021

2021-11-19 - Delårsrapport jan-sept 2021

2022-02-11 - Bokslutskommuniké 2021

Certified Advisor

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se